Какво правим

Kinderoase е целодневно детско заведение с прием на деца от двегодишна възраст.

В Kinderoase се грижим и за деца в предучилищна възраст. Програмата е съобразена с българските и немските образователни изисквания.

За лятната ваканция в Kinderoase предлагаме на деца от шест до десет години занимания. По време на т.н лятно училище децата се забавляват, учат и опресняват своя немски език като откриват любопитни неща за околния свят.

И през ваканционните месеци работим от 07.30  до 19.00 часа.

Занимания и групи

Всеки ден започваме с утринен кръг, в който пеем, танцуваме, разговаряме за различни преживявания и запознаваме децата с планираните задачи. Заниманията през деня са съобразени с  определената  седмична и месечна тематика.

Според възрастта и заниманията си децата формират пет групи:

Мъничета – 2-3 годишни
Джуджета – 3-4 годишни
Пакостници – 4-5 годишни
Разбойници – 5-6 годишни
Откриватели – 5-6-7 годишни

В Kinderoase децата растат заедно. По-малките се учат от по-големите, а те от своя страна  се учат да поемат отговорност.

Това им помага на децата да израснат като самостоятелни личности с чувство за отговорност спрямо околните.

Как да бъдем отговорни

 

Допълнителен стимул в тази насока са и малките дежурства, като например:

– Дежурство по маса – всяка седмица по две деца заедно с възпитателите се грижат за сервиране, отсервиране и почистване на масата.

– Дежурство за цветята – всяка седмица различно дете отговаря за цветята в помещението на групата.

В Kinderoase децата имат право на глас:

– Всеки петък по време на  утринния кръг с помощта на възпитателите те избират менюто за деня на готвене през следващата седмица.

– При планиране на мероприятията участват в избора на програмата и нейното оформление.

При работата в детската градина е важно да се стимулират не само интелектуалната активност, развитието на двигателния апарат, усещанията чрез всички сетива, но и вербалното развитие.

Специално внимание

 

В Kinderoase ние обръщаме специално внимание на вербалното развитие на детето чрез немския като първи чужд език. Затова не само занятията, но и цялото ежедневие в Киндероазе е изградено на немски език.

Ние имаме разнообразна програма от игри и занимания – от педагогически театър и ролеви игри, през физически занимания, танци, движения и ритми, музика, медитация и творчески занимания до здравословно хранене и готвене.

Целта ни е обучението и възпитанието да бъде близо до живота. В този смисъл за нас е много важно да научим децата на правилата на уличното движение, да ги заведем при пожарникарите, при полицаите, да ги срещнем със зъболекаря, за да се убедят, че в докторския кабинет не е толкова страшно.

Ние знаем колко е важно за децата да опознаят околния свят.

Затова няколко пъти годишно ходим в зоологическата градина, гората, планината, музея, библиотеката, близкия пазар и т.н.

Подготовка за училище

В Kinderoase се грижим и за децата в предучилищна възраст. Програмата на Предучилищната е съобразена с българските и немските образователни изисквания.

За лятната ваканция в Kinderoase предлагаме на деца от шест до десет години занимания. По време на т.н лятно училище децата се забавляват, учат и опресняват своя немски език като откриват любопитни неща за околния свят.

И през ваканционните месеци работим от 07.30  до 19.00 часа.

За родителите:

Съобщенията за предстоящи събития, промени и друга важна информация, както и различни полезни  материали можете да намерите в специалната секция на страницата на Kinderoase, предназначена за родители.

Предвиждат се четири родителски срещи годишно, но при необходимост от специфична работа с деца можете да се косултирате с нас по всяко време.

Организираме и творчески следобеди, на които родителите имат възможност да творят заедно с детето си и да се запознаят по-отблизо с възпитателите, както и с другите родители.