18.10.2017

Групите Пакостници, Разбойници и Предучилищната група ще отидат до водопадите в Костенец.