Предлагате ли индивидуални консултации с родителите?

Ние предоставяме редовно информация за развитието на Вашето дете. Ако е необходима специфична работа с детето, можете да уговорите среща с възпитателя по всяко време и да се консултирате с нас.