Малките поети

Къде е мечето Теди?

Нарисувайте мечето Теди на едната си длан. След това свийте ръцете си в юмрук и на всяка сричка поставяйте последователно единия юмрук върху другия, произнасяйки стих след стих:

In meiner Hand, da sitzt-Uff! , ist der schwer ein kleiner brauner Teddy Bär,
Er stampft durch die Welt, wie es ihm gefällt.
Doch nun ruht er sich vom Wandern aus.
Aus welcher Hand кommt er wohl raus?

(В моята ръка седи -Ох, че е тежък -Малък кафяв мечо,

Стъпва тежко из света,
Много му харесва.
Но сега си почива
от разходката.
От коя ли ръка
Ше се покаже той?)