Занимания и групи

Всеки ден започваме с утринен кръг, в който пеем, танцуваме, разговаряме за различни преживявания и запознаваме децата с планираните задачи. Заниманията през деня са съобразени с  определената  седмична и месечна тематика.

Според възрастта и заниманията си децата формират пет групи:

Мъничета – 2-3 годишни
Джуджета – 3-4 годишни
Пакостници – 4-5 годишни
Разбойници – 5-6 годишни
Откриватели – 5-6-7 годишни

В Kinderoase децата растат заедно. По-малките се учат от по-големите, а те от своя страна  се учат да поемат отговорност.

Това им помага на децата да израснат като самостоятелни личности с чувство за отговорност спрямо околните.