Как да бъдем отговорни

 

Допълнителен стимул в тази насока са и малките дежурства, като например:

– Дежурство по маса – всяка седмица по две деца заедно с възпитателите се грижат за сервиране, отсервиране и почистване на масата.

– Дежурство за цветята – всяка седмица различно дете отговаря за цветята в помещението на групата.

В Kinderoase децата имат право на глас:

– Всеки петък по време на  утринния кръг с помощта на възпитателите те избират менюто за деня на готвене през следващата седмица.

– При планиране на мероприятията участват в избора на програмата и нейното оформление.

При работата в детската градина е важно да се стимулират не само интелектуалната активност, развитието на двигателния апарат, усещанията чрез всички сетива, но и вербалното развитие.