Специално внимание

 

В Kinderoase ние обръщаме специално внимание на вербалното развитие на детето чрез немския като първи чужд език. Затова не само занятията, но и цялото ежедневие в Киндероазе е изградено на немски език.

Ние имаме разнообразна програма от игри и занимания – от педагогически театър и ролеви игри, през физически занимания, танци, движения и ритми, музика, медитация и творчески занимания до здравословно хранене и готвене.

Целта ни е обучението и възпитанието да бъде близо до живота. В този смисъл за нас е много важно да научим децата на правилата на уличното движение, да ги заведем при пожарникарите, при полицаите, да ги срещнем със зъболекаря, за да се убедят, че в докторския кабинет не е толкова страшно.

Ние знаем колко е важно за децата да опознаят околния свят.

Затова няколко пъти годишно ходим в зоологическата градина, гората, планината, музея, библиотеката, близкия пазар и т.н.